Dvořák, P., & Vyskočil, V. (2019). Vsádková injekční analýza a možnosti jejího využití v novém tisíciletí. Chemické Listy, 113(12), 703–709. Získáno z http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3501