Herman, Z., & Černý, S. (2015). Ohlédnutí za více než šedesátiletou historií Ústavu fyzikální chemie Akademie věd (1953–2015). Chemické Listy, 109(7), 553–563. Získáno z http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/351