Zima, J. (2020). Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy si připomíná 100 let od svého založení. Chemické Listy, 114(1), 1–2. Získáno z http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3519