Křížková, J. (2015). 100 let není zase tak dlouho, aneb výročí prvního použití chemických zbraní v moderní historii a jednání o jejich zákazu. Chemické Listy, 109(7), 564–568. Získáno z http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/352