Chalupa, R., & Nesměrák, K. (2020). Analytická chemie na Univerzitě Karlově před rokem 1920. Chemické Listy, 114(1), 17–25. Získáno z http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3522