Veselka, Z., Průša, F., Šenková, A., & Vojtěch, D. (2020). Slitiny s vysokou entropií – historie, příprava, vlastnosti a výzkum. Chemické Listy, 114(1), 26–33. Získáno z http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3523