Siegel, J., Staszek, M., Kaimlová, M., & Švorčík, V. (2020). Nové postupy přípravy kovových nanočástic a jejich působení v biologických systémech. Chemické Listy, 114(1), 41–51. Získáno z http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3525