Pluháček, T., & Maier, V. (2020). Hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem – analýza jediné buňky. Chemické Listy, 114(3), 239–243. Získáno z http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3568