Dohnalová, L., & Dohnal, V. (2015). Nanočástice a jejich toxicita. Chemické Listy, 109(6), 444–450. Získáno z http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/360