Krivosudský, L., & Galamboš, M. (2020). Systematické názvoslovie kyslíkatých kyselín, ich aniónov a katiónov a polyoxometalátov. Chemické Listy, 114(6), 416–421. Získáno z http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3622