Vrzáčková, N., Ruml, T., & Zelenka, J. (2020). Metabolismus glutaminu a jeho role v terapii nádorových onemocnění. Chemické Listy, 114(7), 430–436. Získáno z http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3636