Chalupa, R., Babica, J., & Nesměrák, K. (2020). Farmaceuti, chemie a Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy. Chemické Listy, 114(10), 635–643. Získáno z http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3706