Toman, P., Menšík, M., & Pfleger, J. (2020). Transport náboje v π-konjugovaných polymerních polovodičích. Chemické Listy, 114(11), 729–736. Získáno z http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3725