Jelínek, I., Jindřich, J., & Dian, J. (2015). Vývoj optického senzoru s chemicky modifikovanými elektroluminiscenčními diodami. Chemické Listy, 109(5), 377–384. Získáno z http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/373