Obsah čísla a tiráž. (2020). Chemické Listy, 114(11), 787–788. Získáno z http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3735