Hlodák, M., Matúš, P., Urík, M., Kořenková, L., Mikušová, P., Senila, M., & Diviš, P. (2015). Biogeochémia ortuti v systéme pôda-rastlina v antropogénne kontaminovanej oblasti. Chemické Listy, 109(5), 385–389. Získáno z http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/374