Hagarová, I. (2021). Spojenie extrakčných techník a spektrometrických metód využiteľné na separáciu, prekoncentráciu a kvantifikáciu nanočastíc striebra. Chemické Listy, 115(1), 38–45. Získáno z http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3771