Holý, P. (2021). Blíž k absolutní nule. Chemické Listy, 115(1), 59–60. Získáno z http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3775