Lacmanová, V., Švorčík, V., Kvítek, O., & Řezníčková, A. (2021). Roubování kovových nanočástic se specifickými vlastnostmi na aktivovaný PET. Chemické Listy, 115(3), 151–157. Získáno z http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3807