Kromerová, K., & Bencko, V. (2021). Errata: Rastlinné toxíny v exotických medoch – „šialenom“ mede a „tutínovom“ mede. Chemické Listy, 115(3), 161. Získáno z http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3809