Rádl, S. (2021). Terapeutické využití látek ovlivňujících kanabinoidní receptory. Chemické Listy, 115(5), 246–253. Získáno z http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3843