Tetřevová, L., & Kolmašová, P. (2021). Možnosti sdílené ekonomiky z pohledu chemických podniků. Chemické Listy, 115(5), 280–285. Získáno z http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3848