Drechsler, J., Semerád, J., Fialová, K., Prokopová, M., Cajthaml, T., Pivokonský, M., & Janda, V. (2021). Výskyt a odstraňování per- a polyfluorovaných organických látek při úpravě pitné vody. Chemické Listy, 115(6), 291–294. Získáno z http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3856