Holická, M., Vysloužil, J., Kubová, K., Muselík, J., & Vetchý, D. (2021). Gonadoliberin (gonadotropin uvolňující hormon), jeho agonisté a antagonisté. Chemické Listy, 115(10), 516–523. Získáno z http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3933