Boriová, K., Urík, M., & Matúš, P. (2015). Biosorpcia, bioakumulácia a biovolatilizácia potenciálne toxických prvkov mikroorganizmami. Chemické Listy, 109(2), 109–112. Získáno z http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/394