Hrádková, I., Kumherová, M., & Šmidrkal, J. (2021). Konzervanty v kosmetice. Chemické Listy, 115(10), 554–556. Získáno z http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3942