Čiháková, P., Zuzáková, J., & Říhová Ambrožová, J. (2021). Potenciálně negativní dopad dlouhodobého používání nanočástic stříbra ve vodním hospodářství. Chemické Listy, 115(11), 588–594. Získáno z http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3951