Novotná, Z., Kolská, Z., Slepička, P., Slepičková Kasálková, N., Fajstavr, D., Bačáková, L., & Švorčík, V. (2021). Polymery pro tkáňové inženýrství. Chemické Listy, 115(12), 634–643. Získáno z http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3964