Chocholouš, P., Polášek, M., Kubáň, P., & Foret, F. (2021). Stručná historie a současnost průtokové injekční analýzy a kapilární elektroforézy v České republice [Brief (Hi)story of Flow Injection Analysis and Capillary Electrophoresis in the Czech Republic (Former Czechoslovakia)]. Chemické Listy, 115(12), 658–661. Získáno z http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3967