Krivosudský, L., Galamboš, M., & Levická, J. (2021). Základné pravidlá v názvosloví anorganických látok. Chemické Listy, 115(12), 673–678. Získáno z http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3970