Holý, P., & Benešová, E. (2022). Od PET lahví k dobrotám. Chemické Listy, 116(1), 61–64. https://doi.org/10.54779/chl20220061