Komprda, T., Ansorgová, A., Rozíková, V., & Němcová, B. (2015). Chromatografické stanovení polynenasycených mastných kyselin ve vybraných živočišných tkáních. Chemické Listy, 109(2), 140–146. Získáno z http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/400