Martínková, M. (2022). Nová role hemu ve zdraví a nemoci – hemové senzorové proteiny: Tento článek je součástí seriálu Ženy v české chemii. Chemické Listy, 116(3), 163–171. https://doi.org/10.54779/chl20220163