Kolouchová, K., & Groborz, O. (2022). Multiresponzivní polymerní kontrastní činidla pro ¹⁹F MRI na bázi poly[N-(2,2-difluorethyl)akrylamidu]: Tento článek je součástí seriálu Ženy v české chemii. Chemické Listy, 116(3), 180–186. https://doi.org/10.54779/chl20220180