Keresteš, O., & Pohanka, M. (2022). Enzymové biosenzory pro stanovení pesticidů v životním prostředí. Chemické Listy, 116(6), 358–364. https://doi.org/10.54779/chl20220358