Holý, P. (2022). Nahradíme lithium vodíkem?. Chemické Listy, 116(7), 393–394. https://doi.org/10.54779/chl20220393