Horváthová, H., Dercová, K., Tlčíková, M., & Hurbanová, M. (2022). Biologická syntéza nanočastíc: Rastlinné bionanočastice na báze železa pre remediáciu kontaminovaného životného prostredia. Chemické Listy, 116(7), 405–415. https://doi.org/10.54779/chl20220405