Veselý, M., Čapek, P., Diblíková, P., Höferová, A., & Zámostný, P. (2015). Integrita filmově potahovaných tablet dedukovaná z propustnosti pro plyny. Chemické Listy, 109(1), 51–54. Získáno z http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/414