Miškovská, A., & Čejková, A. (2022). Eukaryotické mikroorganismy jako biologické továrny na přípravu nanočástic kovů. Chemické Listy, 116(11), 662–667. https://doi.org/10.54779/chl20220662