Šusterová, M., & Sysel, P. (2022). Polyimidy na báze surovín z obnoviteľných zdrojov. Chemické Listy, 116(11), 681–686. https://doi.org/10.54779/chl20220681