Novák, L., Šilhan, M., & Hanika, J. (2022). Přechodová cesta chemického průmyslu podle EU. Chemické Listy, 116(11), 705–713. https://doi.org/10.54779/chl20220705