Inzerát. (2022). Chemické Listy, 116(12), 759–760. Získáno z http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/4169