Obsah čísla a tiráž. (2022). Chemické Listy, 117(1), 83–84. Získáno z http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/4189