Podešva, J. (2023). O stylistice našich autorů. Chemické Listy, 117(3), 137. https://doi.org/10.54779/chl20230137