Smrčková, Š., & Bindzar, J. (2014). Náhradní sladidla jako polutanty vody. Chemické Listy, 108(12), 1125–1132. Získáno z http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/421