Inzerát. (2023). Chemické Listy, 117(3), 186. Získáno z http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/4212