Komprda, T., Dohnal, V., & Cwiková, O. (2014). Chromatografické stanovení biogenních aminů a polyaminů ve zrajících sýrech. Chemické Listy, 108(12), 1140–1144. Získáno z http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/423