Jurášek, M., & Drašar, P. (2023). O duchu (duši) z vína. Chemické Listy, 117(5), 278–281. https://doi.org/10.54779/chl20230278