Otřísal, P., & Florus, S. (2014). Současnost a perspektivy fyzické a kolektivní ochrany proti účinkům toxických látek. Chemické Listy, 108(12), 1168–1171. Získáno z http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/429