Polívka, P., & Šilhan, M. (2023). Parametry a potenciál revitalizace nevyužívaných průmyslových ploch (brownfieldů) pro výrobu vodíku. Chemické Listy, 117(9), 585–588. https://doi.org/10.54779/chl20230585